© Fundación Félix Revello de Toro

MALAGUEÑAS. RETRATOS DE FÉLIX REVELLO DE TORO