© Fundación Félix Revello de Toro

REVELLO DE TORO – RETRATOS