© Fundación Félix Revello de Toro

SEIS DÉCADAS DE RETRATOS Y BODEGONES